• HOTEL UČKA
  • DOBRODOŠLI
  • SOBE
  • RESTORAN
  • SPORTSKI TERENI

HOTEL UČKA

Atraktivnost lokacije uslijed klimatske specifičnosti na 860 m nadmorske visine strmine iznad mora odavno je prepoznata, a početkom proteklog stoljeća i konkretizirana privođenjem lokacije namjeni lječilišta, da bi slijedom gospodarskih turbulencija 80-tih godina proteklog stoljeća postalo vlasništvo jedne od vodećih nacionalnih kompanija koja je uloživši velika sredstva zaslužna za temeljitu adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju komunalne infrastrukture te pripadajućih sportskih, rekreacijskih i ostalih objekata, a sve namijenjeno odmoru i rekreaciji prvenstveno vlastitih zaposlenika i poslovnih partnera.

RAJ NA ZEMLJI

  • Hotel Učka raj na zemlji
  • Smješteno na razmeđu Istre i Kvarnera, usred raznolikosti vegetacije istočne strane homogenog planinskog masiva, između znamenite Opatijske rivijere i hrpta Učke. Odmaralište Učka je odavno svojom atraktivnošću steklo jedinstveni prepoznatljivi status kompleksa takve vrste.

Pozicija Naziv objekta: GP m2 BGP m2 BV m3
1. CENTRALNI OBJEKT (hotel) 1.897,33 2.291,10 9.419,70
2. ANEKS HOTELA 126,12 161,22 702,10
3. DEPADANSA 130,64 152,35 761,74
4. OBJEKT ZA KONTEJNERE 36,00 42,25 249,27
5. GARDEROBA I REKVIZITI 109,30 122,49 587,95
6. REKVIZITI 10,20 13,65 30,71
7. NADSTREŠNICA 237,50 237,50 1.876,25
8. PLINSKA STANICA 15,79 22,25 60,07
UKUPNO 2.256,88 3.042,81 13.687,79

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ovdje smatramo bitnim napomenuti trend porasta kretanja potražnje na lokaciji i u širem okruženju za specifičnom ponudom koju samo ovaj kompleks predodređen za visoku kategorizaciju može pružiti zahvaljujući činjenici nepostojanja konkurenata u Parku prirode i okolnosti restriktivnosti odredaba Prostornog plana Parka prirode Učka koji iz razloga zaštite prirodnih vrijednosti ne dozvoljava izgradnju novih kompleksa, a sa druge strane je, pak, benevolentan spram zatečenog stanja i ostvarenih potencijala dozvoljavajući širenje u prihvatljivom obimu potrebnom za što bolju penetraciju na tržište ili proširenju i unapređenju ponude.

OPIS KOMPLEKSA

  • Na uređenom građevinskom zemljištu površine 56000 m2 izgrađeni su objekti od kojih ćemo neke nastavno prikazati tabelarno sa geometrijskim podacima, a neke kraće opisati ili tek spomenuti.
  • Kompleks je opremljen svim odgovarajućim energetsko-pogonskim objektima poput Trafo i agregatske stanice, Kotlovnice, Bio diska. Svi objekti spremni su za privođenje namjeni. Značajni obol ukupnom smještajnom kapacitetu daje i Depadansa koja je prilagođena smještaju gostiju.

SAZNAJTE VIŠE

Kontaktirajte nas putem obrasca


Resetiraj sva polja